VALIKKO

Tiedätkö mitä tiedät?

Tällä sivustolla pääset tutustumaan hiljaiseen tietoosi ja voit oppia, miten arvot, osaaminen ja toiminta kietoutuvat toisiinsa hiljaisen tiedon varastoksi. Voit myös testata omat arvosi tai tilata meidät auttamaan organisaatiotanne hiljaisen tiedon hyödyntämisessä. Kiinnostuitko? Ota yhteyttä, niin lähetän sinulle raportin palloilulajien päävalmentajien hiljaisesta tiedosta (Lehkonen.H, 2015 Valmentajan hiljainen tieto, Olympiakomitean julkaisuja). Näet konkreettisesti mitä asioita hiljaisen tiedon HiT-analyysillä ja siihen liittyvällä arvoanalyysillä voidaan tuoda esille.

Työelämän arvotesti

on tehty Sinulle, joka

  • haluat ymmärtää itseäsi ja työyhteisösi toimintaa entistä paremmin
  • haluat tietää, mitkä asiat Sinua motivoivat työelämässä
  • kaipaat uusia haasteita

Hiljainen tieto yrityspalvelut

on suunnattu yrityksille ja organisaatiolle, joissa

  • tahdotaan vähentää henkilövaihdoksista aiheutuvia haittoja esim. omistajanvaihdoksen yhteydessä
  • tiimien hyviä käytänteitä halutaan jakaa edelleen
  • halutaan rakentaa strategia yrityksen toiminnasta ja arvoista käsin

Työelämän arvotesti kertoo Sinulle hiljaiseen tietoosi sisältyvistä arvoista ja auttaa Sinua ymmärtämään itseäsi ja työyhteisösi kädenvääntöjä uudella tavalla.

Työelämän arvotestiin ja hiljaisen tiedon HiT-analyysiin™ pohjautuvat yrityspalvelut auttavat yritystäsi menestymään entistä paremmin.

“Projekti vahvisti olemassa olevaa käsitystä omasta työstä ja mitä työssäkoettiin tärkeäksi. Osallistujat olivat innoissaan ja antoivat varmastiparhaan näkemyksensä yhteenvetoon.”

- Palautetta RAY:n hiljaisen tiedon prosessista

“Oli hienoa peilata omaa ajattelua ja arvomaailmaa tiettyä mallia vasten.”

- Jyrki Louhi

HL-concept

Kasvatustieteiden tohtori, johtaja Helena Lehkonen on toiminut yrittäjänä useita vuosia. Rehtoreiden työssä selviytymistä käsittelevän väitöskirjan pohjalta, hän on kehittänyt hiljaisen tiedon HiT-analyysin ja Työelämän arvot -testin.

Lehkonen on konsultoinut useita yrityksiä hiljaisen tiedon keräämiseen ja edelleen siirtämiseen liittyen ja tehnyt myös tutkimusta aiheen parissa. Kokemukset eri ammattialojen hiljaisesta tiedosta ovat antaneet hänelle laajan tietopohjan hiljaisen tiedon ja siihen sisältyvien arvojen vaikutuksesta valintoihimme ja motivaatioomme.

Lehkosen yritys HL-concept on tehnyt yhteistyötä mm. Suomen Olympiakomitean, RAY:n ja Praecom Oy:n kanssa.

"Haluan kuulijoiden heräävän pohtimaan omia motiivejaan ja tapojaan toimia. Uuden luomiseen ei välttämättä tarvita erityisiä kikkoja, usein riittää kun vain vaihtaa näkökulmaa ja uskaltaa katsoa." (Helena Lehkonen)

Yhteistyökumppanimme